Zorg, Welzijn & Maatschappij

Op zoek naar een specifiek boek? Kijk dan in onze webshop zorgboeken.nl voor al onze boeken.

Maatschappelijk betrokken

SAAM Uitgeverij is een zelfstandig, landelijke uitgever op het gebied van zorg, welzijn en maatschappij. Vanuit een sterke maatschappelijke betrokkenheid geven wij boeken en publicaties uit die indringende onderwerpen aansnijden, herkenbaarheid bieden, informatief en educatief zijn, anderen wakker schudden, troost bieden of gewoon prachtig om te lezen zijn.

Als zorguitgever ondersteunen we enerzijds auteurs met maatwerk: boekontwikkeling, marketing, verkoop en distributie. Anderzijds verlenen we service aan (belangen)organisaties op het terrein van welzijn en zorg: ontwikkeling van publicaties en informatie-concepten zowel in print als online. Inmiddels weet een groeiende groep auteurs met boekideeën en organisaties met communicatiewensen de weg naar onze zorguitgeverij te vinden. 

Recent verschenen

Agenda's op maat

Een agenda is een hulpmiddel om snel en eenvoudig de dag- of weekindeling te noteren en te overzien. Makkelijk, maar niet voor iedereen. Dyslexie, moeilijkheden met de concentratie, of een taalontwikkelingsstoornis zijn slechts enkele voorbeelden die maken dat een agenda voor sommigen moeilijk te begrijpen of verwarrend is. Stichting Doe Maar Zo! heeft daarom speciale agenda’s ontworpen. Deze agenda’s maken bijvoorbeeld gebruik van kleuren en hebben geen afleidende afbeeldingen. De agenda’s zijn er voor leerlingen en studenten, maar ook voor ouderen en mantelzorgers. Prikkelarm, duidelijk leesbaar en praktisch in gebruik.

VAN 1 JANUARI  T/M 31 DECEMBER

Daginzicht agenda 2022

Daginzicht is een prikkelarme agenda voor mensen met beginnende dementie, autisme en


LVB werkboeken

Persoonlijke werkboeken voor mensen met een licht verstandelijke beperking: verstandelijkbeperkt.nl

Elk werkboek gaat over een specifiek onderwerp. Het biedt stappen en handvatten om tot inzicht te komen en om doelen te bereiken. Uiteindelijk leidt elk werkboek tot een individueel plan voor het bereiken van persoonlijke wensen en doelen.

Vers van de pers

Sylvia Stuurman (1956) is ervaringsdeskundige én autodidactisch deskundige autisme. Zij laat zien wat de kern van autisme is en welke invloed dat heeft op iemands ontwikkeling. Die ontwikkeling ziet zij niet als ‘gestoord’, maar als ‘anders’. Ook Stuurmans partner Ernst Anepool is autistisch. In het boek Autisme is geen puzzel beschrijven zij autisme van binnenuit met ervaringsverhalen en voorbeelden. Tegelijkertijd leggen zij de wetenschappelijke basis van autisme uit.

verhalen en gedachten op de grens van het leven

LEES VERDER
Autisme is geen puzzel
>