Zorg, Welzijn & Maatschappij

Op zoek naar een specifiek boek? Kijk dan in onze webshop zorgboeken.nl voor al onze boeken.

Maatschappelijk betrokken

SAAM Uitgeverij is een zelfstandig, landelijke uitgever op het gebied van zorg, welzijn en maatschappij. Vanuit een sterke maatschappelijke betrokkenheid geven wij boeken en publicaties uit die indringende onderwerpen aansnijden, herkenbaarheid bieden, informatief en educatief zijn, anderen wakker schudden, troost bieden of gewoon prachtig om te lezen zijn.

Als zorguitgever ondersteunen we enerzijds auteurs met maatwerk: boekontwikkeling, marketing, verkoop en distributie. Anderzijds verlenen we service aan (belangen)organisaties op het terrein van welzijn en zorg: ontwikkeling van publicaties en informatie-concepten zowel in print als online. Inmiddels weet een groeiende groep auteurs met boekideeën en organisaties met communicatiewensen de weg naar onze zorguitgeverij te vinden. 

Agenda's op maat

Een agenda is een hulpmiddel om snel en eenvoudig de dag- of weekindeling te noteren en te overzien. Makkelijk, maar niet voor iedereen. Dyslexie, moeilijkheden met de concentratie, of een taalontwikkelingsstoornis zijn slechts enkele voorbeelden die maken dat een agenda voor sommigen moeilijk te begrijpen of verwarrend is. Stichting Doe Maar Zo! heeft daarom speciale agenda’s ontworpen. Deze agenda’s maken bijvoorbeeld gebruik van kleuren en hebben geen afleidende afbeeldingen. De agenda’s zijn er voor leerlingen en studenten, maar ook voor ouderen en mantelzorgers. Prikkelarm, duidelijk leesbaar en praktisch in gebruik.

VAN 1 JULI T/M 31 DECEMBER

Daginzicht agenda 2020 – 1 juli t/tm 31 december

Daginzicht is een prikkelarme agenda voor mensen met beginnende dementie, autisme en


LVB werkboeken

Persoonlijke werkboeken voor mensen met een licht verstandelijke beperking: verstandelijkbeperkt.nl

Elk werkboek gaat over een specifiek onderwerp. Het biedt stappen en handvatten om tot inzicht te komen en om doelen te bereiken. Uiteindelijk leidt elk werkboek tot een individueel plan voor het bereiken van persoonlijke wensen en doelen.

Vers van de pers

Het nieuwste boek van Rob Kerkhovens Ouderenzorg. Methusalem speelt in op de huidige maatschappelijke discussies over de ouderenzorg. Van toenemende vergrijzing, oplopende wachtlijsten in verpleeghuizen tot ethische kwesties over wel of niet behandelen van zieke bejaarden. En van de nieuwste cijfers over onze levensverwachting, tekorten aan geschikte woonruimte om lang zelfstandig thuis te wonen tot de eigen regie over het levenseinde. Hij schreef ook diverse blogs hierover.

View More
View More
View More
View More

Recent verschenen

Op weg naar de volwassenheid ontmoet je kind duizenden mensen die invloed

In de eerste jaren van een kind zijn in vele opzichten de

>