Zorg. Welzijn. Maatschappij.

CONTACT

we helpen u graag en staan open voor opdrachten, mooie ideeën en samenwerking

https://www.saamuitgeverij.nl is owned and operated by SAAM Uitgeverij and may contain advertisements, sponsored content, paid insertions, affiliate links or other forms of monetization.

https://www.saamuitgeverij.nl abides by word of mouth marketing standards. We believe in honesty of relationship, opinion and identity. The compensation received may influence the advertising content, topics or posts made in this blog. That content, advertising space or post will be clearly identified as paid or sponsored content.

SAAM Uitgeverij is never directly compensated to provide opinion on products, services, websites and various other topics. The views and opinions expressed on this website are purely those of the authors. If we claim or appear to be experts on a certain topic or product or service area, we will only endorse products or services that we believe, based on our expertise, are worthy of such endorsement. Any product claim, statistic, quote or other representation about a product or service should be verified with the manufacturer or provider.

This site does not contain any content which might present a conflict of interest.

SAAM Uitgeverij makes no representations, warranties, or assurances as to the accuracy, currency or completeness of the content contain on this website or any sites linked to or from this site.

Contact

If you have any questions regarding this policy, or your dealings with our website, please contact us here: www.saamuitgeverij.nl/contact

SAAM Uitgeverij

Op deze pagina vindt u de disclaimer van saamuitgeverij.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door SAAM Uitgeverij. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SAAM Uitgeverij is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij SAAM Uitgeverij.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met SAAM Uitgeverij te mogen claimen of te veronderstellen.

SAAM Uitgeverij streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. SAAM Uitgeverij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van saamuitgeverij.nl op deze pagina.

>