De waarde van COACHING

in het ARBEIDSRECHT

Leer welke stappen je moet nemen om een verbetertraject succesvol te laten zijn en welke functie professionele coaching kan hebben.

Content

Wat lees je in het ebook?

Hoofdlijn aanpak disfunctioneren

Bij disfunctioneren beschermt het arbeidsrecht de werknemer tegen willekeur van de werkgever. Hoofdlijn is dat een werknemer in de gelegenheid wordt zijn functioneren te verbeteren.

Vereisten bij het verbetertraject

De werkgever dient voldoende inspanningen te verrichten om het functioneren van de werknemer te verbeteren. Het gaat hierbij om procedure en inhoudelijk eisen van verbetertraject.

Erkenning disfunctioneren als basis voor coaching

Kan coaching succesvol zijn als de werknemer het disfunctioneren ontkent? Een werknemer dient zich te richten naar de aanwijzingen van de werkgever, mits die in redelijkheid worden gemaakt.

Meer lezen?

Over de auteur

Mr. Annechien Snuif

Mr. Annechien Snuif is vanaf 1987 werkzaam als arbeidsjurist, arbeidsvoorwaarden adviseur en HRM-beleidsmedewerker. Zij is coach en gecertificeerd stress- en burnout coach. Daarnaast is zij geaccrediteerd vertrouwenspersoon. Met haar bedrijf HRit Advies combineert zij haar kennis van arbeidsrecht met haar coaching. Een unieke combinatie voor zowel de werkgever als de werknemer.

Start nu en leer wat nodig is om verbetertrajecten op een arbeidsrechtelijk en inhoudelijke manier vorm te geven.


>