Rob Kerkhoven [auteur] maakt zich zorgen over onze OUDERENZORG!

Rob Kerkhoven

Auteur

Nijpende situaties

Rob Kerkhoven (1951) werd geboren in Utrecht en groeide op in de Achterhoek. Na het gymnasium studeerde hij geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Na 25 jaar werken als leraar geschiedenis hield hij het onderwijs voor gezien. Hij ontdekte de liefde voor het schrijven toen hij columns ging schrijven voor de Leeuwarder Courant en Heerenveense Courant. Daarnaast werkte hij als adviseur bij het Centrum voor Internationale Samenwerking in Lelystad. In 2006 debuteerde hij met Vorden, van twaalf bakkers naar drie, over het verdwijnen van de middenstand in het dorp waar hij opgroeide. Dat debuut werd in 2008 gevolgd door Tweeëntwintig Kerels, een boek met elf voetbalverhalen. In 2017 kwam het autobiografisch getinte Mijn Elfhuizentocht, 1951-2016 uit. En nu verschijnt Ouderenzorg. Eindstation Methusalem.

Rob: “Ja, ik maak mij zorgen over hoe wij met onze ouderen omgaan. Mensen moeten en willen langer thuis wonen. De bejaardenhuizen van vroeger zijn verdwenen en het aantal verzorgingshuizen neemt af. Ouderen die zorg nodig hebben, moeten dat veelal zelf organiseren. Vooral voor mensen die minder ruim bij kas zijn of een beperkt sociaal netwerk hebben, levert dat nijpende situaties op.” Toch hoopt de historicus dat Nederland waakt voor zijn sociale samenhang en dat zijn scenario geen waarheid wordt.


Van dichtbij ervaart Kerkhoven ook persoonlijk welke knelpunten het huidige beleid voor ouderen oplevert. “Mijn schoonmoeder van 87 jaar woont zelfstandig en kan zich gelukkig nog steeds redelijk redden. Maar bij een overbuurvrouw van dezelfde leeftijd, die helaas minder vitaal is, zie ik het tegenovergestelde gebeuren.” Kerkhoven (1951) behoort tot de generatie babyboomers. Zelf hoopt hij vooral zo lang mogelijk geestelijk gezond te blijven. Nieuwe woonvormen zoals de woongroepen van senioren die naar elkaar omkijken, spreken hem aan.

Ouderenzorg 

Eindstation Methusalem

Kerkhovens boek speelt in op de huidige maatschappelijke discussies over de ouderenzorg. Van toenemende vergrijzing, oplopende wachtlijsten in verpleeghuizen tot ethische kwesties over wel of niet behandelen van zieke bejaarden. En van de nieuwste cijfers over onze levensverwachting, tekorten aan geschikte woonruimte om lang zelfstandig thuis te wonen tot de eigen regie over het levenseinde.

Lees hier zijn blogs

“Ik hoop dat ik nooit gelijk zal krijgen, maar gerust ben ik er niet op.” 

Boeken van lezingen


Nodig Rob uit voor een lezing

Rob is graag bereid op locatie een lezing of presentatie te geven naar aanleiding van
zijn nieuwste boek.
Voor meer informatie en reserveringen:

Ouderenzorg. Eindstation Methusalem

Ouderenzorg

Eindstation Methusalem

>