Jannetje Woordlief
Taalles in een sprookje  

Stellessen geen probleem meer met de Woordenboom van Jannetje!

  • Verhalen en gedichten in de stelles
  • Over woorden proeven
  • Over geduld, wachten en groeien
  • Over samengestelde woorden
  • Over gedichten en melodie
  • Over voelen, proeven, langzaamaan
  • Associëren
  • Verhalen afmaken en herschrijven
Jannetje Woordlief

Van lezer naar een echte schrijfster!

Jannetje Woordlief is een boek voor mensen van 8 tot 88 jaar, die houden van sprookjes en van taal.

Speciaal is het geschikt voor ’taalkinderen’, voor (voorlezende) opa’s en oma’s en voor leerkrachten die wat meer willen doen met creatieve taal. Maar ook andere volwassenen zullen zich herkennen in dit haastige meisje, dat begint als een lezer en eindigt als een echte schrijfster:

Een kind met plezier en zelfvertrouwen in taal, en meer rust in haar lijf.

​Genieten van een kleurrijk en leerzaam boek - 'Wat mij raakt in Miriam's boek is de speelsheid en wijsheid en dat in combinatie met de prachtige illustraties.'

De schrijfopdrachten zijn ontstaan vanuit Miriams werk in De TalenTuin op basisscholen, waar zij sinds 2006 verhalen en gedichten schrijft met klassen. Juist in dat werk heeft zij ontdekt hoe kinderen winnen aan plezier, zelfvertrouwen en uitdrukkingsvaardigheid, als je hen goed begeleidt bij het schrijven.

En als leerkrachten daar wat meer handvatten voor krijgen, kunnen zij dat ook!

de aardlezers bij volle maan

Op een dag treft Jannetje onder bij de Woordenboom twee wezens, Glim en Grom. Deze Aardlezers zitten vast in de grond, ze hebben last van een vloek. Daardoor kunnen ze niet meer doen waar zij goed in waren: verhalen vinden onder de grond en die doorgeven aan de mensen. Jannetje gaat de Aardlezers helpen om de vloek de doorbreken; samen gaan zij proberen de verhalen te behouden.

Jannetje Woordlief

BESTEL HIER HET BOEK JANNETJE

Jannetje Woordlief is een taalles in een sprookje. Het nodigt kinderen uit om creatief met taal om te gaan. Het zal hen stimuleren en aanzetten om zelf prachtig verhalen en gedichten te gaan schrijven. 

Meerdere boeken bestellen? Neem dan contact met ons op voor een aantrekkelijke korting!

Miriam Janssen

Taal en talent vragen de ruimte
om zich te ontvouwen!

Miriam Janssen (De TalenTuin) is onderwijspsychologe, schrijfster en docent creatief schrijven. Zij schrijft met mensen van 8 tot 88 jaar. Ze schrijft verhalen en gedichten met de groepen 4 t/m 8 van het basisonderwijs en het speciaal onderwijs. 

Miriam geeft ook kadertrainingen aan leerkrachten en besturen. De TalenTuin neemt deel aan projecten waarin gewerkt wordt aan vernieuwingen rondom leesbevordering en creatieve stellessen. Samen met Stadkamer Zwolle maakte Miriam de leerlijn Literatuur & Lezen (Zwolle 2016).

"Werken aan teksten is als werken in een tuin. Snoeien en schikken. Combineren en componeren. Voeding en visie. Uitdunnen en rusten. Taal en talent zijn net als planten. Ze vragen de ruimte om zicht te ontvouwen. Maar ze hebben ook verzorging nodig, leiding en stimulans."In 2015-2015 heeft zij binnen de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit van de Provincie Overijssel, de leerlijn Gedichten en verhalen in de stelles ontwikkeld voor het basisonderwijs. Zij biedt scholen de gelegenheid deze leerlijn aan te schaffen, in combinatie met een workshop of andere vorm van begeleiding.

Creatief schrijven met kinderen...

In het proces van creatief schrijven tot en met een goed eindproduct werken de linker en rechterhersenhelft prachtig samen. Als er niet direct een ‘goed’ product hoeft te zijn, stimuleert dat enorm. Eerst is de creatieve, rechterhersenhelft aan het werk: alles kan en mag nog. Daarna maakt de formelere, logische linkerhersenhelft de tekst af, op een ambachtelijke manier. Daar zit de scharnier naar de instrumentele taal: d’s en t’s, grammatica, lengte, structuur en layout.

In fases werken: Niet direct perfect

Kinderen kunnen bijzondere teksten schrijven als ze worden uitgedaagd om hun fantasie te gebruiken; en als ze niet te snel op de formaliteit van de vorm worden vastgepind. Het is de kunst van goede begeleiding om te zorgen voor de juiste balans tussen vrijheid en structuur. Zo kan in kleine stapjes de fantasie worden geprikkeld en de taal verrijkt.

Taal en schrijfopdrachten MET PLEZIER het kan met

JANNETJE WOORDLIEF

De meesten zullen het boek gewoon lezen en lekker naar de plaatjes kijken. Maar wie zelf meer zou willen doen met taal, kan gebruik maken van de links naar schrijfopdrachten. Een paar opdrachten zitten verstopt in de hoofdstukken 15 en 19 (gedicht schrijven) en 22 en 30 (verhaal schrijven).

Leerkrachten die het boek Jannetje Woordlief in de les willen gebruiken, kunnen gebruik maken van het schema dat bij dit boek hoort. In dit schema vind je verwijzingen naar opdrachten uit de Leerlijn Gedichten en verhalen in de stellessen. En verwijzingen naar digitale lessen.

LEERLIJN: Gedichten en verhalen in de stellessen

De leerlijn bestaat uit 2 mappen: middenbouw en bovenbouw. Elke map bevat een blok van minimaal vijf lessen verhalen en vijf lessen gedichten. In elk blok zitten lessen lezen en schrijven voor zowel de midden- als bovenbouw.
Er zijn lesopzetten, werkbladen voor leerlingen en leerkrachten, evaluaties en leerling-voorbeelden. 

Deze methodiek is in vier onderdelen van de map specifieker uitgewerkt: Gedichten lezen, gedichten schrijven, verhalen lezen en verhalen schrijven.

Miriam Janssen (De TalenTuin) heeft binnen de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit van de Provincie Overijssel deze leerlijn gemaakt, uitgetest en uitgezet in het basisonderwijs.

De Talentuin biedt deze leerlijn nu ook aan andere scholen aan. Dit kan ook in combinatie met een workshop of andere vorm van begeleiding.

Meer informatie: www.detalentuin.nl

Groeien in taal met Jannetje Woordlief!

Jannetje Woordlief is een taalles in een sprookje. Het nodigt kinderen uit om creatief met taal om te gaan. Het zal hen stimuleren en aanzetten om zelf prachtig verhalen en gedichten te  gaan schrijven. 

Leerkrachten kunnen dit boek gebruiken in de stelles en daarmee kinderen uitdagen hun fantasie te gebruiken. Aan de hand van de opdrachten die bij dit boek horen, kan in kleine stapjes de fantasie geprikkeld worden en de taal verrijkt.

Jannetje Woordlief

Het boek is ook als bundel verkrijgbaar met de leerlijn Gedichten en Verhalen in de stellessen. Kijk op zorgboeken.nl

>