Ontdek hoe het Wederkerig groeiproces kan bijdragen aan de groei en ontwikkeling van jou en je zorgvragers!

Zorg verlenen is een wederkerig proces waar zorgverlener en zorgvrager samen groeien, ‘bewust worden’ binnen het systeem zoals dat nu is. In de (gratis) online introductie cursus Laveren in de GGZ maak je kennis met het cyclische groeiproces en de daarbij behorende stappen.

Je wordt direct doorgestuurd naar de online cursus.

ontdek het hier 

Dit is wat je gaat ontdekken in deze [mini-cursus]!

Het Wederkerig Groeiproces is een individuele weg, gericht op groei en ontwikkeling. Zorgprofessionals leren om aan te sluiten bij krachten, talenten, wensen en verlangens van hun zorgvragers.


Diagnostiek staat niet op de voorgrond en wordt gezien als (blijvende) kwetsbaarheid. Door de draagkracht te vergroten, leert iemand zich tot de eigen kwetsbaarheid te verhouden om zo de regie over het leven weer terug te nemen.


Ontdek hoe dit proces kan bijdragen aan de groei en ontwikkeling van jou en je zorgvragers.


De introductiecursus betaat uit 3 modules:

Module #1

In module 1 maak je kennis met de kapitein en zijn bemanning en lees je hoe je met deze metafoor van causaal naar ervaringsgericht werken gaat. 

Module #2

In module 2 lees je over het wederkerig groeiproces en de stappen die nodig zijn om tot groei en ontwikkeling te komen. 


Module #3

In module 3 lees je hoe je naast de zorgvrager staat en hoe je hem het beste kunt ondersteunen in het wederkerig groeiproces.

Ontdek het wederkerig groeiproces in de online cursus!

Je wordt direct doorgestuurd naar de online cursus.

Annerieke van Wijhe

Annerieke van Wijhe (1976) werkt ruim 27 jaar in de zorg. De mens staat bij haar centraal en wordt versterkt in het vermogen om met zijn of haar eigen kwetsbaarheden te leren leven. Bij complexe zorgvragen in alle sectoren van zorg en het speciaal onderwijs geeft Annerieke advies, consultatie, intervisie en coaching. De beschreven visie in haar boek Laveren in de GGZ is uitgewerkt in een opleiding voor zorgprofessionals.

SAAM Uitgeverij

>