.st0{fill:#FFFFFF;}

Verplichte anticonceptie bij kwetsbare mensen? 

 1 oktober 2016

  • minuten leestijd 

In de media wordt volop aandacht geschonken aan verplichte anticonceptie bij mensen/ouders wanneer blijkt dat zij niet of onvoldoende voor hun kind kunnen zorgen. De Volkskrant:  'Hugo de Jonge (CDA) wil een maatschappelijke discussie uitlokken over (tijdelijke) verplichte anticonceptie bij mensen met een verstandelijke beperking, verslaving of psychische problematiek. De Jonge vindt dat het tijd wordt voor een wettelijk maatregel. In Tilburg loopt een project op basis van vrijwilligheid dat nu ook in Rotterdam vervolg krijgt. AD: Rotterdam dringt aan op een wet die de verplichte anticonceptie mogelijk maakt. De hulpverleners in de stad worden steeds weer geconfronteerd worden met schrijnende situaties.

Gezinsvorming

Ieder mens heeft recht op gezinsvorming volgens de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Ook mensen met een verstandelijke beperking, verslaving op psychische problematiek hebben dat recht. Vaak blijkt dat deze groep mensen problemen heeft met het opvoeden van het kind. Kinderen hebben het recht op een goede, veilige en stimulerende opvoeding, ook deze kinderen. Dit recht is vastgelegd in het VN Kinderrechtenverdrag. En hier wringt de schoen. Zijn de rechten van ouders met een verstandelijke beperking of verslaving te combineren met de rechten van hun kind(eren)?

Maar gaan we ook verplichte anticonceptie opleggen bij 'normaal begaafde' ouders die ook incompetent blijken te zijn als het om opvoeden van kinderen gaat? We spreken dan oa over verwaarloosde, mishandelde en misbruikte kinderen.... Waar ligt de grens en wie bepaalt deze grens?

Kwetsbare kinderen

We praten steeds over de kwetsbare ouders maar eigenlijk gaat het om de kwetsbare kinderen. Zij zijn een vergeten groep die niet of nauwelijks hulp krijgt. Om aandacht voor kinderen van verstandelijk beperkte ouders heeft Belangenvereniging Sien op 31 mei jl. samen met de werkgroep Kinderen van Verstandelijk Beperkte Ouders (KVBO) een petitie aangeboden aan de vaste Kamercommissie VWS. De petitie roept op om normaalbegaafde kinderen van verstandelijk beperkte ouders te erkennen als een groep die ondersteuning nodig heeft vanuit de hulpverlening. Samen met de petitie werd het boek Ouder van mijn ouders aangeboden met daarin schrijnende en indringende portretten van (inmiddels) volwassen kinderen van ouders met een verstandelijke beperking.

In het boek Ouder van mijn ouders (van Stichting Sien) komen deze kinderen aan het woord en vertellen ze over hun moeizame jeugd. Laten we eens naar hén luisteren...

Meer lezen:

Ouder van mijn ouders
De Volkskrant
Algemeen Dagblad

>