.st0{fill:#FFFFFF;}

Thuis in de thuiszorg 

 13 december 2016

  • minuten leestijd 

De laatste tijd zijn er veel ontwikkelingen in de thuiszorg gaande. De inzet van een thuiszorgverpleegkundige is nu actueler dan ooit. Zij blijft hard nodig om als spin in het thuiszorg web te functioneren en ze werkt samen met de cliënt, mantelzorger, huisarts, gemeente en andere organisaties. Op deze manier kunnen ouderen langer thuis blijven wonen, al wordt de zorg aan huis tegenwoordig wel complexer door kortere ziekenhuisopnames en nieuwe behandelmethoden.

Thuiszorg betekent letterlijk zorg aan huis, maar wat houdt dat daadwerkelijk in? Thuiszorg is de verzorging, verpleging en andere vormen van hulp (bijvoorbeeld in de huishouding) speciaal bedoeld voor mensen die thuis begeleiding nodig hebben. De belangrijkste thuiszorgvorm is verpleging, voor een ziekte, handicap of ouderdom, maar ook kraamzorg, huishoudelijke en persoonlijke verzorging vallen onder het thuiszorgdomein. Vaak biedt de thuiszorgmedewerker hulp bij het douchen of bij het uit bed komen. Ook wordt er begeleiding met eten geboden. De thuiszorgverpleegkundige is tevens bevoegd om wonden te verzorgen en medicatie toe te dienen. Huishoudelijke hulp zoals schoonmaken, afwassen en opruimen valt ook onder het takenpakket. Een alleskunner, zo zou je de thuiszorgmedewerker het beste kunnen omschrijven.

Hoe is thuiszorg geregeld?
Iedereen in Nederland heeft recht op thuiszorg. In Nederland wordt thuiszorg gefinancierd vanuit de Wet voor langdurige zorg (Wlz). Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt elke situatie afzonderlijk en bepaalt vervolgens of er een indicatie uitschreven wordt. Daarnaast bestaat de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Via de Wmo bieden gemeentes ondersteuning aan mensen die zolang mogelijk thuis willen blijven wonen, aangezien zij dat graag stimuleren. De gemeente kijkt ook naar elke persoonlijke situatie en maakt op basis daarvan een inschatting voor de benodigde zorg. De gemeente kan voor de geboden ondersteuning wel een eigen bijdrage voor vragen. De gemeente kan bovendien een persoonsgeboden budget (pgb) verstrekken. De cliënt kan dan zelf een zorg ‘inkopen’. Het aanvragen van deze zorg verloopt via de gemeenten, welke meestal beschikken over een Wmo-loket.

Wat zijn de cijfers?
In Nederland werken ruim 184.000 medewerkers in de thuiszorg. Jaarlijks zijn er circa 2 miljoen thuiszorg gerelateerde hulpvragen. Dat is niet gek, want door de vergrijzing neemt het aantal ouderen snel toe. Door de toename van ouderen stijgt de zorgvraag. Onderzoek laat zien dat naar verwachting in 2030 38% van de bevolking ouder dan 75 jaar meer dan drie aandoeningen heeft. Naast de toename van ziektes neemt ook eenzaamheid toe met leeftijd. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voelt de helft van de mensen boven 75 jaar zich eenzaam. Thuiszorgmedewerkers verlenen niet alleen zorg en verpleging, maar bieden ook deze ouderen de aandacht en een gesprek.

Zijn de zorgen omtrent de thuiszorg terecht? Het is belangrijk dat we langdurige zorg aan huis betaalbaar houden. Ook kwaliteit dient gewaarborgd te worden. Thuiszorgverpleegkundigen gaan door het vuur voor hun cliënten en tonen passie voor hun vak. Maar hoe zit het met de thuiszorgorganisaties en de gemeente? Wie is er nu aan zet?

 

 

 

>