.st0{fill:#FFFFFF;}

Leermiddelen op maat: Leiderschap en Communicatie in de zorg 

 12 maart 2015

  • minuten leestijd 

Stichting Ahmas (Alles Hangt Met Alles Samen) heeft in samenwerking met SAAM een reeks handzame, toegankelijke boekjes ontwikkeld, waarin steeds een specifiek element van communicatie en samenwerking (C&S) centraal staat. Deze boekjes zijn onderdeel van de serie Leiderschap en Communicatie en corresponderen met het elektronisch leerplatform www.ahmas.nl dat eveneens maatwerk op dit gebied ondersteunt. Stichting Ahmas zet zich in om communicatie en samenwerking in de zorg te verbeteren.

‘Thema’s als communicatie en samenwerking (C&S) zijn van groot belang in de zorg’, licht Harry van de Wiel, eindredacteur van het elektronisch leerplatform Ahmas, toe. ‘Steeds vaker blijkt dat goede C&S de sleutel vormt tot succes of falen, zowel in het contact met patiënten als met collega’s. Hoewel inmiddels aanbieders de onderwijsmarkt op dit gebied hebben betreden, is een kritische, wetenschappelijke blik op dit onderwerp zeldzaam. Uit de literatuur blijkt namelijk dat de vele initiatieven inzake onderwijs in communicatievaardigheden in de medische (vervolg)opleidingen, weinig effect heeft op de kwaliteit van de communicatie in de klinische praktijk. Dat is teleurstellend, maar doet vooral de vraag rijzen naar het waarom van dit gebrekkige resultaat’.

Het leren ‘professioneel te communiceren’ vraagt een mix vraagt van beschouwend en spontaan handelen. Een combinatie die op haar beurt  weer om veel doelbewust oefenen vraagt. Hoewel hiermee in veel opleidingssituaties wel een voorzichtig begin wordt gemaakt, voldoen deze programma’s noch in kwantitatief noch in kwalitatief opzicht aan de voorwaarden voor doelbewust oefenen. Van de Wiel: ‘ Op basis van ons onderzoek raden wij aan meer werk te maken van communicatieve intervisie. We hebben daarvoor in samenwerking met SAAM leermiddelen op maat ontwikkeld: een reeks handzame, toegankelijke boekjes waarin steeds een element van C&S besproken wordt. Deze boekjes corresponderen met het elektronisch leerplatform www.ahmas.nl dat eveneens maatwerk op dit gebied ondersteunt.

De boekjes zijn zowel apart als serie verkrijgbaar.

 

>