.st0{fill:#FFFFFF;}

De Week tegen Kindermishandeling 

 november 17, 2016

By  saamuitgeverij

Ik kijk niet weg

Het is deze week – van 14 t/m 20 november – de Week tegen Kindermishandeling. Het is voor de vierde keer dat deze week georganiseerd wordt. Aandacht voor het thema kindermishandeling is hard nodig. Het zwijgen van omstanders is vaak het meest pijnlijk. In de Week tegen Kindermishandeling wordt daarom iedereen in de omgeving van mishandelde kinderen opgeroepen om in actie te komen.

De cijfers liegen er niet om. Elk jaar worden er in Nederland naar schatting 119.000 kinderen mishandeld. Gemiddeld is dit één kind per klas. Het is daarom van groot belang dat kindermishandeling teruggedrongen wordt en dat signalen op tijd gezien worden.

Wat is kindermishandeling?
Kindermishandeling is niet alleen lichamelijk geweld, maar elke vorm van mishandeling die bedreigend of gewelddadig is voor een kind. Er zijn verschillende vormen van kindermishandeling en vaak wordt er een onderscheid gemaakt:

  • Lichamelijke mishandeling: alle vormen van lichamelijk geweld.
  • Emotionele of geestelijke mishandeling: het kind wordt uitgescholden of vijandig benaderd door een volwassen persoon.
  • Lichamelijke verwaarlozing: het kind krijgt niet de juiste zorg dat het nodig heeft.
  • Emotionele of geestelijke verwaarlozing: het kind krijgt te weinig positieve aandacht.
  • Seksueel misbruik: seksuele aanrakingen die een volwassene een kind opdringt.

Wat zijn de gevolgen?

Kindermishandeling brengt grote en meeslepende gevolgen met zich mee. Een mishandeld kind kan psychiatrische stoornissen, depressie of angststoornissen ontwikkelen. Daarnaast is er een vergrote kans op drugsgebruik of seksueel risicogedrag. Kinderen die mishandeld zijn, hebben tevens een verhoogd risico om later hun eigen kinderen te mishandelen. Naast het persoonlijk leed, zijn ook de gevolgen voor onze samenleving groot. De kosten hiervoor zijn zo’n 1 miljard euro per jaar.

Wat is de aanpak?

De overheid heeft een grote rol in het voorkomen, signaleren en aanpakken van kindermishandeling, maar dit vraagt natuurlijk wel alertheid van meerdere kanten. Kindermishandeling komt voornamelijk voor in de huiselijke kring. Vaak wordt gezien dat ouders of verzorgers de zorg van het kind niet meer aankunnen en dat daardoor hun gedrag uit te hand loopt. Het is daarom belangrijk dat deze ouders de steun krijgen die ze nodig hebben. De gemeente biedt deze opvoedondersteuning via Centra voor Jeugd en Gezin of soms via consultatiebureaus. Daarnaast zijn er ook publiekscampagnes in het leven geroepen, om omstanders zoals buren, familieleden en onderwijzers alert te maken. Tevens is de aanpak van kindermishandeling onderdeel van verschillende opleidingen. Denk maar aan de opleiding voor artsen, jeugdzorgwerkers of onderwijzers. Voor deze groep is er ook een meldcode welke wettelijk verplicht is. Als deze professionals het vermoeden hebben van kindermishandeling, volgen zij een stappenplan om de situatie goed in kaart te brengen en de juiste hulp te organiseren. Bovendien heeft de overheid actieve maatregelen genomen om seksueel misbruik in de jeugdzorg tegen te gaan.

Bij de aanpak van kindermishandeling ligt de nadruk op het voorkomen, maar als het wel gebeurt, dient er op tijd gesignaleerd te worden. Zo biedt Bureau Jeugdzorg hulpverlening aan slachtoffers van kindermishandeling en hun ouders. Daarnaast kan een tijdelijk huisverbod van voor de pleger van huishoudelijk geweld opgelegd worden. Gelukkig bestaat er ook jeugdbescherming, voor wanneer er niet wordt open gestaan voor hulpverlening. Bij ernstige problemen kan het voor ouders verplicht gesteld worden om hulp te krijgen met de opvoeding.

Actie

Wat kan je zelf doen om kindermishandeling tegen te gaan? Bij een vermoeden van kindermishandeling in de omgeving is het belangrijk om goed op te letten en te kijken naar de mogelijke signalen. Praten met het kind of met de ouders kan soms ook helpen. Een andere optie is het bellen van Veilig Thuis voor advies, dit kan ook anoniem. Een medewerker neemt dan de situatie door en bespreekt de nodige stappen. Voor kinderen die willen praten over problemen thuis is de kindertelefoon beschikbaar. Slachtoffers van seksueel misbruik kunnen ook contact opnemen met de Hulplijn Seksueel Misbruik.

Het is ontzettend belangrijk om kindermishandeling te voorkomen of in een vroegtijdig stadium te stoppen. Kijk niet weg bij het vermoeden van kindermishandeling en kom in actie!

Voor meer informatie, zie: www.weektegenkindermishandeling.nl.

 

Gebruikte literatuur

https://www.weektegenkindermishandeling.nl/over-kindermishandeling/

httpss://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kindermishandeling 

Meer nieuw uit deze categorie:
>