.st0{fill:#FFFFFF;}

Diabetes Informatieboek helpt zorgverlener patiëntgerichte zorg te verlenen 

 18 januari 2021

  • minuten leestijd 

SAAM Uitgeverij komt met het volledig geactualiseerde Diabetes Informatieboek. Een efficiënt en overzichtelijk naslagwerk voor de zorgverlener om patiëntgerichte en goed afgestemde diabeteszorg te verlenen. Actuele medische informatie met overzicht van de beschikbare hulpmiddelen.

Een diabetespatiënt is belast met een chronische aandoening waaraan een niet aflatende zorg gebonden is. Uit onderzoek is gebleken dat een optimale bloedglucoseregulatie moet worden nagestreefd om de kans op complicaties te verminderen. Geen eenvoudige opgave.

Goede educatie

Om die juiste bloedglucosebalans te bereiken, heeft de patiënt goede educatie nodig. De medische behandeling moet worden aangepast aan de lichamelijke omstandigheden van de patiënt en ook de voorlichting en instructie moet worden aangepast op de individuele wensen en mogelijkheden van iemand met diabetes.

Medische en technische ontwikkelingen maken het mogelijk dat voor de behandeling kan worden gekozen uit verschillende soorten tabletten, insulines en insuline regimes. Complicaties worden vroegtijdiger gesignaleerd, behandelingstechnieken verbeteren en inzichten veranderen. Er is een uitgebreide keuzemogelijkheid in insulinepen-systemen en bloedglucosemeters. De fabrikanten en de patiëntenvereniging geven een overvloed aan informatie over nagenoeg alle aspecten die bij de diabeteszorg horen. De patiënt wordt steeds zelfstandiger in het managen van zijn of haar diabetes.

Samengevat, er is een veelvoud aan ontwikkelingen in inzichten, behandelingsmogelijkheden, technische hulpmiddelen en educatiemateriaal, enerzijds gericht op een betere behandeling, anderzijds om de mens met diabetes te helpen minder afhankelijk van de ziekte te zijn.

Zelfredzaamheid

Voor een diabetespatiënt is het van groot belang dat de zorgverlener deskundig is, op de hoogte is van keuze en gebruik van materialen en hoe deze toe te passen in de dagelijkse praktijk. Bovendien is het voor de patiënt belangrijk dat de voorlichting, informatie en instructie door de verschillende zorgverleners goed op elkaar zijn afgestemd. Een van de doorslaggevende factoren bij het bereiken van normale bloedglucosewaarden is de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. Het past bij deze visie dat de patiënt de zelf een keuze kan maken uit het aanbod van hulpmiddelen.

Afgestemde diabeteszorg

Voor de zorgverlener is een actueel, efficiënt en overzichtelijk naslagwerk van belang waardoor hij aan een actuele, patiëntgerichte en goed afgestemde diabeteszorg kan voldoen. Met het Diabetes Informatieboek en de verdere ontwikkeling ervan wordt geprobeerd in die behoefte te voorzien.

Bestel het Diabetes Informatieboek via deze link. Interesse in een grotere oplage, mail naar saam.uitgeverij@gmail.com of bel met Anneke Bakker, 06-24157478.

>