Zorg. Welzijn. Maatschappij.

CONTACT

we helpen u graag en staan open voor opdrachten, mooie ideeën en samenwerking

Psychogeriatrie: behoefte aan specialistische kennis

Met de toenemende vergrijzing en de steeds hogere levensverwachting neemt het aantal mensen met dementie in de wereld de laatste jaren sterk toe. Mensen met dementie worden gedurende het ziekte proces steeds meer afhankelijk van anderen. Een groot deel van hen zal uiteindelijk in een verpleeghuis komen te wonen. In Nederland wordt de zorg voor mensen met dementie in het verpleeghuis voor het grootste deel uitgevoerd door helpenden en verzorgenden. Van deze zorgverleners hebben de meeste een algemene opleiding ouderenzorg gevolgd, variërend van enkele maanden tot 3 jaar.

Zorgverleners die kiezen voor de psychogeriatrie hebben dagelijks te maken met de gevolgen van dementie op zowel de verstandelijke vermogens, emoties, lichamelijke gezondheid en gedrag van de clienten. Ingewikkelde problematiek is aan de orde van de dag. Kennis en inzicht in (de gevolgen van) dementie zijn hierbij noodzakelijk.

Dementie is complex

Een aantal maatschappelijke veranderingen hebben er bovendien toe geleid dat de laatste jaren de zorg voor mensen met dementie toenemend complex is. Als gevolg van de continue vooruitgang in de medische sector veel ziektes waaraan men vroeger al snel overleed nu van chronische aard geworden. Dit heeft ertoe geleid dat de meeste psychogeriatrische verpleeghuisbewoners meerdere lichamelijke aandoeningen hebben en hiermee ook op somatisch gebied complexe zorgvragers zijn geworden. Een complicerende factor hierbij is dat door de aanwezigheid van een dementieel syndroom en/of psychiatrische problematiek cliënten hun symptomen vaak anders presenteren dan niet-psychogeriatrische cliënten. Dit betekent dat een psychogeriatrisch zorgverlener niet alleen over de gebruikelijke kennis van ziekteleer moet beschikken, maar daarnaast ook op de hoogte moet zijn van de invloed van dementie op de verschillende ziekten.

De stijgende kosten van de gezondheidszorg staan de laatste jaren hoog op de politieke agenda. Om alles in de toekomst betaalbaar te houden doet men er alles aan om de zorg zo efficiënt en goedkoop mogelijk te maken. Steeds weer moet het werk anders en door minder mensen worden gedaan. Dit vraagt om een hoge inzet en flexibiliteit van de zorgverleners. Daarbij wordt het moment van opname in het verpleeghuis steeds verder uitgesteld. Alleen wanneer de zorgzwaarte zeer hoog is komen mensen nog in aanmerking voor een verpleegtehuis. Zorgverleners moeten dan ook heel wat in hun mars hebben om aan deze kwetsbare groep zorg te bieden.

Uit bovenstaande blijkt dat er een groeiende behoefte en noodzaak is ontstaan voor meer specialistische scholing van psychogeriatrische zorgverleners. Het boek Dementie Inzicht is speciaal ontwikkeld om in deze behoefte te voorzien en kan gebruikt worden in zowel in het middelbaar- en hogerberoepsonderwijs als in het kader van bij- als nascholing van reeds gediplomeerde zorgverleners. Tevens is het een prima naslagwerk voor een ieder die privé of beroepsmatig te maken heeft met psychogeriatrische zorgvragers.

Haal meer uit het vak!

Zorgen voor mensen met dementie betekent zorgen voor kwetsbare cliënten die zich veelal in de laatste fase van hun leven verkeren. Als zorgverlener kom je dicht bij de cliënt te staan en kun je ook voor familie een belangrijke rol spelen. Vaak heb je een langdurige relatie met de cliënt en zijn familie. Samen probeer je er ondanks de vreselijke ziekte het beste van te maken. Deze factoren maken dat psychogeriatrische zorgverlening een speciaal en dankbaar vak is waar men veel genoegdoening uit kan halen.

Het boek Dementie Inzicht pretendeert het werk van psychogeriatrische zorgverleners te verrijken door haar lezers te voorzien van meer Inzicht in (de gevolgen van) dementie. Hoe meer men weet, hoe meer men kan Zien; meer kennis betekent meer diepgang in het werk. Het helpt problemen en frustraties te veranderen in uitdagingen.

Het boek is binnenkort verkrijgbaar bij SAAM Uitgeverij.

 

Bestel uw boek(en) in onze webshop zorgboeken.nl

>