.st0{fill:#FFFFFF;}

Arie van Wijhe, auteur van Dokter, luister nou! krijgt 31 maart gehoor in Den Haag 

 23 maart 2015

  • minuten leestijd 

Aanbieding boek door auteur aan mevrouw mr. Helma Lodders, voorzitter van de vaste Kamercommissie voor VWS.

De auteur van de roman Dokter, Luister nou!, schetst op intense wijze, soms ontroerend, soms vermakelijk, hoe hij als cliënt de dupe werd van een ernstig falend zorgsysteem. Auteur Arie van Wijhe: “Alles ging fout. Fout op fout op fout op fout …… Met een goede diagnose was mijn probleem voor minder dan 1.000 euro opgelost. Inmiddels zijn de kosten van mijn zorg-ellende na zes operaties opgelopen tot zo’n 2 ton en is mijn centrale zenuwstelsel onherstelbaar beschadigd. Het ging hier niet om de wet van Murphy, maar om een falend systeem. Een systeem dat er van de buitenkant gestroomlijnd en professioneel uitziet, maar in de praktijk een miljoenen verkwistende industrie is, die voor heel veel mensen desastreus uitpakt.”

De auteur heeft het boek niet zo zeer geschreven om zijn woede te uiten, maar meer om het falende zorgsysteem breed onder de aandacht te brengen. Maar Van Wijhe – ooit zelf bestuurder van grote organisaties – laat niet alleen in romanvorm haarfijn zien hoe hij slachtoffer werd van het zorgsysteem, maar hij heeft zich ook verdiept in de oorzaken ervan.

Het komt volgens Arie van Wijhe hier op neer:

  1. Gecommercialiseerde specialisten hebben het te druk met productie maken. Tijd is geld. Zij moeten meters maken. Kwantiteit is by far belangrijker dan kwaliteit. Diagnoses en behandelplannen zijn in veel gevallen niet de optimale oplossing voor de cliënt, maar wel voor de bezettingsgraad van de operatiekamers. Een deel van de gestelde diagnoses leidt dagelijks tot ernstige – zelfs levensbedreigende – problemen.
  2. Ook bij de uitvoering van behandelingen is tijd geld, waardoor tijdens operaties en behandelingen op zaal, ook veel fout gaat.
  3. De verregaande doorvoering van taakopsplitsing uit oogpunt van efficiency, gaat gepaard met grote onverschilligheid t.a.v. de cliënt. ‘Als de taken maar zijn uitgevoerd.’

Samengevat: door de grootschaligheid van de instellingen, gebrek aan communicatie, het scala aan financiële belangen, de voor verzekeraars ondoorgrondelijke kluwen aan geldstromen, zijn ziekenhuizen verworden tot Kafkaiaanse instituten. Van Wijhe stelt: “Natuurlijk gaat er veel goed, maar duizenden cliënten kunnen jaarlijks op basis van hun ervaringen soortgelijke verhalen optekenen als ik. In de zorgindustrie staat financieel gewin boven mensenlevens. Stap één op weg naar verbetering is dat politiek Den Haag beseft dat de kwaliteit van de zorg sinds de privatisering ernstig in verval is geraakt.”

Om het item landelijk verder onder de aandacht te brengen kunnen lezers van het boek Dokter, luister nou! hun slecht-nieuws-in-de-zorg-verhalen mailen naar de website: www.dokterluisternou.nl. De meest schrijnende gevallen zullen we in boekvorm publiceren. Maar Arie van Wijhe hoopt dat voordat deze bloemlezing uitkomt, Den Haag al wakker is geschud. Den Haag zal zo snel mogelijk de vraag moeten stelen: ‘hoe kunnen we met minder geld betere zorg leveren’. De petitie waarvoor Arie van Wijhe is uitgenodigd door de voorzitter van de vaste Kamercommissie van VWS, Helma Lodders, zal hier ongetwijfeld aan bijdragen. Zeker met ondersteuning van de pers.

Op de foto: Arie van Wijhe overhandigt het boek aan leden van de CDA: Eelco Brinkman – Eerste Kamer, Sybrand Buma – Tweede Kamer en Jaap Bond van gedeputeerde Provinciale Staten Noord-Holland. 

>