Van externe naar interne motivatie

Veranderingen hebben tijd nodig. In het begin voelt iemand niet de motivatie om door te zetten. Soms zal het nieuwe gedragspatroon zelfs niet als belonend ervaren worden. Als oud gedrag losgelaten wordt, verliest iemand een deel van zichzelf. Als iemand zijn patronen veranderd, kan er een gevoel van leegte en eenzaamheid ontstaan. Dit is niet alleen op te vullen door het aanboren van de zuivere energiebronnen. Iemand is niet direct in staat om de beloning uit zichzelf te halen. Door stil te staan bij het succes en dit bewust te beleven, veranker je het proces dat jullie doorlopen hebben. Omdat iemand het belonende gevoel nog niet uit zichzelf kan halen, is een concrete beloning helpend om door te gaan. Voldoening ontstaat vaak pas als iemand regelmatig eenzelfde cyclus doorlopen heeft en een gevoel van geluksbeleving in zichzelf als verrijkend kan ervaren.

Ook alles om je zorgvrager heen moet een plek krijgen en aan de nieuwe situatie wennen. Er zijn genoeg krachten die aan iemand trekken. Je kunt bewust op zoek gaan naar krachten die versterken. Na ieder succes start als vanzelf weer een nieuw proces, waarin je opnieuw dezelfde stappen doorlopen worden. In de nieuwe situatie zijn er weer nieuwe wensen en verlangens die omgezet kunnen worden in doelen. Opnieuw wordt dezelfde cyclus doorlopen waardoor iemand schip steeds een beetje lichter wordt en makkelijker kan varen. Dit trekt als vanzelf ook weer nieuwe en andere verschijnselen aan die dat huidige toestandsbeeld bevestigen. Op die manier is groei oneindig. Iemand komt steeds meer in contact met zijn werkelijke ik. Op den duur ontstaat er een dieper vertrouwen in het leven zelf en wordt het makkelijker om het eigen leven vorm te geven.

Ready to learn?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>