Het wederkerig groeiproces

Zoals eerder genoemd is het wederkerig groeiproces de kern voor de samenwerking tussen jou en je zorgvrager. Dit wederkerig groeiproces heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld in interactie met mensen die in de GGZ verbleven en samenwerkingspartners met verschillende inzichten en professies. In het wederkerig groeiproces benut ik theorieën, modellen en inzichten met verschillende invalshoeken. Een wederkerig groeiproces kan op elk moment gestart worden. Hoe moeilijk of complex de situatie ook is, de kapitein is altijd aanwezig en kan op ieder moment aan het roer gaan staat om zijn reis te hervatten.

Verschillende leefgebieden

Om tot nieuw perspectief te komen, maak ik gebruik van verschillende leefgebieden waardoor onze zorgvragers weer in contact kunnen komen met hun wensen en verlangens. Deze leefgebieden zijn gebaseerd op het model van de positieve gezondheid van Machteld Hubert.

  • Levensloop/Gebeurtenissen
  • Leefomstandigheden/Gezinssituatie
  • Interesses/Zingeving
  • Lichamelijke Gezondheid/Prikkelverwerking
  • Werk/School/Daginvulling/Hobby's
  • Ontwikkeling; emotioneel/sociaal/cognitief
  • Kwaliteiten/talenten

Ready to learn?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>