Aandacht voor de kapitein

In de vorige les werd genoemd dat er binnen de GGZ de neiging bestaat om de aandacht op de piraat te richten. We proberen te ontdekken waarom de piraat op het schip zit en hoe hij daar is gekomen. We zoeken naar oorzaken voor de ervaren problemen en geven zo onbedoeld de piraat steeds meer identiteit. De kapitein, die zich ook op het schip bevindt, raakt ondergesneeuwd en vergeten.

In Laveren in de GGZ ligt het accent op het hervinden van de kapitein. Er worden manieren aangereikt om aansluiting te vinden bij de ‘gezonde ontwikkeling’ van de zorgvragers om hen zo aan te zetten tot groei en ontwikkeling. Om de kapitein op het schip van onze zorgvragers aan te spreken, is het in eerste instantie van belang dat we de kapitein op ons eigen schip weten te vinden en hem aan het roer te zetten. Met het lezen van het boek zal je merken dat dit een wederkerig proces is. In interactie met zorgvragers komen zorgverleners zichzelf tegen en andersom. Soms is het nodig om jezelf en de ander eerst tegen te komen, voor je jezelf en de ander kunt ontmoeten. We spreken daarom van 'het wederkerig groeiproces' als kern voor de samenwerking tussen jou en de zorgvrager.

Ready to learn?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>