.st0{fill:#FFFFFF;}

Slaapanamnese 

 november 19, 2020

Blog

Koen Manders

Auteur


Koen (1985) is werkzaam vanuit de psychosociale vakgroep als gedragsverpleegkundige. Binnen de vakgroep richt hij zich vooral op het gedrag en de cognitieve problemen bij cliënten met dementie. Hij ondersteunt de  psychologen met het maken van een dagstructuur en geeft trainingen op het gebied van benadering en omgang met cliënten. Hij merkte dat er behoefte was aan een duidelijke benadering die beter aansluit bij de doelgroep, gebaseerd op de empatisch, directieve benadering. Met dit doel is hij de compositiebenadering gaan uitschrijven.

Koen is verder eigenaar van KMconsultatie. Hij verzorgt trainingen om zijn kennis in de ouderenzorg te delen en verhuurt zich als coach. Het spreekt hem aan om iets mee te geven van hoe hij tegen bepaalde zaken aankijkt. Hij richt zich hierbij vooral op de ouderenzorg in de thuissituatie.

Als er een slaapprobleem wordt opgemerkt of de nachtelijke onrust is te groot, dan wordt vaak direct gestart met medicatie of andere interventies (actieve handelingen). Maar is dit wel nodig?

Slaappatroon

Kijk eerst eens goed naar mogelijke oorzaken van het slaapprobleem. En naar de ernst van het probleem. Een gerontologische verandering is dat ouderen maar zes uur slaap nodig hebben tijdens de nacht. En zij hebben meer behoefte aan een dutje overdag. Soms slaapt iemand dus voldoende, maar is het nodig om bijvoorbeeld het tijdstip van naar bed gaan te veranderen. Hier kom je achter door eerst gedegen te kijken naar het slaappatroon.

Hiervoor kunnen verschillende middelen gebruikt worden. Een slaapobservatielijst in combinatie met een actometer geeft bijvoorbeeld informatie over de nachtsituatie. Een vragenlijst kan andere zaken zichtbaar maken, zoals allergieën, medicijngebruik of een gebrek aan of zelfs te veel beweging. Een allergie kan bijvoorbeeld flinke jeuk veroorzaken tijdens de nacht. Zoek uit of er ander wasmiddel is gebruikt. Misschien veroorzaken de lakens een allergische reactie. Zeker de moeite waard om eerst te onderzoeken, voordat met medicatie wordt gestart.

Meer informatie en elementen om aandacht aan te geven tijdens slaapanamnese worden besproken in het boek Lekker slapen zonder medicatie – Een goede nachtrust bij dementie.

Lekker slapen zonder medicatie

Dit boek sluit aan op de nieuwe Wet Zorg en Dwang. Door de opbouw met de zes stappen, inzet van andere disciplines en onderbouwing bij het gebruik van bepaalde interventies, biedt de slaapmethode steun bij het verminderen van slaapproblemen bij ouderen en mensen met dementie. Lekker slapen zonder medicatie!

>