.st0{fill:#FFFFFF;}

“Niet alle slaapmedicatie verbetert de slaap” 

 december 3, 2020

Blog

Koen Manders

Auteur


Koen (1985) is werkzaam vanuit de psychosociale vakgroep als gedragsverpleegkundige. Binnen de vakgroep richt hij zich vooral op het gedrag en de cognitieve problemen bij cliënten met dementie. Hij ondersteunt de  psychologen met het maken van een dagstructuur en geeft trainingen op het gebied van benadering en omgang met cliënten. Hij merkte dat er behoefte was aan een duidelijke benadering die beter aansluit bij de doelgroep, gebaseerd op de empatisch, directieve benadering. Met dit doel is hij de compositiebenadering gaan uitschrijven.

Koen is verder eigenaar van KMconsultatie. Hij verzorgt trainingen om zijn kennis in de ouderenzorg te delen en verhuurt zich als coach. Het spreekt hem aan om iets mee te geven van hoe hij tegen bepaalde zaken aankijkt. Hij richt zich hierbij vooral op de ouderenzorg in de thuissituatie.

Slaapproblemen bij dementie krijgen steeds vaker aandacht. De invloed van slaapproblemen op het gedrag gedurende de dag wordt steeds meer zichtbaar en erkend. Nachtelijke onrust is een veelvoorkomend probleem binnen de zorg voor psychogeriatrische cliënten (mensen met verstandelijke beperkingen hebben die te maken hebben met geheugenproblemen). Door de dementie hebben de cliënten moeite om de nachtelijke uren zelf vorm te geven; begeleiding is dan noodzakelijk.

Slaapmethode

Gedragsverpleegkundige Koen Manders maakte daarom een slaapmethode in 6 stappen. Pas als deze stappen zijn doorlopen en de cliënt niet geholpen is beter te slapen, mag worden overgegaan op medicatie.

Slaapmedicatie

Koen Manders: “Vaak wordt slaapmedicatie als Temazepam of Zopiclon gegeven. Echter, deze medicatie helpt de slaap niet verbeteren. Ze zorgen er wel voor dat je je moe voelt en in slaap valt. Maar alle processen die plaatsvinden tijdens het slapen, zoals het verwerken van gebeurtenissen en emoties en herstelwerkzaamheden in het brein, worden ook stilgelegd. Daarom wordt langdurig gebruik niet geadviseerd. Soms kan het helpen om het dag- en nachtritme te herstellen, maar op korte termijn moet deze toediening weer worden gestopt. Zoeken naar andere langdurig passende interventies is dan nodig!”

Koen Manders schreef het boek ‘Lekker slapen zonder medicatie – Slaapmethode voor ouderen met dementie’ dat is verschenen bij SAAM Uitgeverij. Het boek en de daarbij behorende stappenwaaier geven veel tips en handvatten die je kunt gebruiken om het slaapgedrag van een cliënt met dementie te verbeteren zonder naar medicatie te grijpen.

Lekker slapen zonder medicatie

Dit boek sluit aan op de nieuwe Wet Zorg en Dwang. Door de opbouw met de zes stappen, inzet van andere disciplines en onderbouwing bij het gebruik van bepaalde interventies, biedt de slaapmethode steun bij het verminderen van slaapproblemen bij ouderen en mensen met dementie. Lekker slapen zonder medicatie!

>