.st0{fill:#FFFFFF;}

Autismeweek: Autisme werkt! 

 31 maart 2019

  • minuten leestijd 

Week van autisme: 31 maart t/m 6 april

De Verenigde Naties hebben 2 april uitgeroepen tot Wereld Autisme Dag (World Autism Awareness Day), een dag waarop autisme wereldwijd in de schijnwerpers staat. Deze dag is bedoeld om iedereen bewust te maken van wat autisme eigenlijk is. 

Autismeweek

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en het Autisme Fonds organiseren rond deze dag de Autismeweek (31 maart - 6 april): een hele week met activiteiten over autisme en voor mensen met autisme, hun familie en alle andere belangstellenden. 

Gedurende deze week vraagt de NVA aandacht voor de vele duizenden mensen met aandacht die dolgraag aan het werk willen om zo een bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij. Helaas komen de meesten nauwelijks aan werk. 

Wat is autisme?

Autisme is een aangeboren aandoening waardoor signalen in de hersenen niet goed worden verwerkt. Autisten ervaren hun omgeving als onsamenhangend en kunnen zich moeilijk in anderen inleven. Naar schatting 35 miljoen mensen over de gehele wereld hebben een stoornis in het autistisch spectrum.

De hele week staat in het teken van allerlei activiteiten rondom het thema. Kijk voor een overzicht op www.autismeweek.nl

Ferrian Jonker

Ferrian Jonker (1934) ontdekte op latere leeftijd (80 Jaar) dat hij een vorm van autisme heeft. Voor hem viel na al die jaren heel veel dingen op zijn plaats. Hij schreef hierover een boek: Gelukkig ik ben gewoon autist. Hij vertelt over zijn jeugd, zijn verdriet, zijn carrière, zijn huwelijk en zijn angsten. Ondertussen heeft hij met zijn boek vele lotgenoten bereikt. Dit boek is ook in het Engels vertaald.

Onlangs kwam zijn 2e boek uit: Autisme als zegen. 

Helaas worden de soms wereld reddende eigenschappen van de autist, nogal eens niet opgemerkt, thuis, maar vooral op school. Zo’n 5000 kinderen, waaronder veel kinderen met autisme, zitten noodgedwongen thuis omdat zij niet op een school terecht kunnen. Wat dat aan gemis van intelligentie, mogelijkheden en toekomstperspectief voor deze kinderen, maar óók voor de samenleving betekent, is met geen pen te beschrijven. Deze lacune moet doorbroken worden. Op bevlogen wijze geeft schrijver en autist Ferrian Jonker hier zijn visie op, met suggesties en krachtige aanbevelingen.

Autisme als zegen
‘Juist in deze turbulente tijd is de autist met zijn speciale gaven echt nodig. Hij/zij is werkelijk een zegen!’
>