't Community Huis, om samen te bouwen aan een betere wereld!

Een plek waar je als mens kan ontwikkelen, groeien, leven en te zijn.

Sinds eind 2020 werkt SAAM Uitgeverij met de Stichting 't Community Huis. Een initiatief van Thomas van Berckel en Lilian de Rek. Het doel van dit initiatief is om een gemeenschap te vormen waarbij men elkaar tot steun, troost, groei en liefde kan zijn. 

Het Community Huis is een plek waar mensen en organisaties elkaar kunnen vinden om samen te bouwen aan een betere wereld. Het moet een veilige platform bieden waar ieder mens tot zijn recht komt en in zijn kracht komt te staan.

Het huis kent verschillende kamers die we de komende jaren samen gaan vormgeven en ontwikkelen:
coachingkamer | communitykamer | kinderkamer| publicatiekamer.

De samenwerking tussen SAAM en 't Community Huis vindt plaats in de Publicatiekamer.

De kamers van 't Community Huis

Coachingkamer

Hier vindt coaching plaats op het gebied van zingeving, verlies, retraites, workshops, ...   

Communitykamer

Ondersteunen van gemeenschappen zoals de Arkgemeenschap en eigen gemeenschap.          

Kinderkamer

Steun aan kinderprojecten, en bijzondere projecten over en voor kinderen.                  

Publicatiekamer

De eerste drie kamers maken onderdeel uit van wat in deze kamer ontstaat aan boeken, artikelen, blogs, ...

OPROEP

voor ervaringsverhalen van ouders met hoogbegaafde kinderen

’t Community Huis en SAAM zijn op zoek naar persoonlijke verhalen van ouders met hoogbegaafde kinderen. Samen gaan we deze verhalen bundelen in een mooi en bemoedigend boek. Ook deskundigen die hun visie met ons willen delen, zijn van harte welkom.

Doel

Wat we met deze verhalen willen bereiken is aandacht. Aandacht voor de complexe vraagstukken van hoogbegaafdheid en de zoektocht van het kind en de ouders voor een passende plek op school en in de maatschappij. We willen bewustwording creëren en helpen aan gelijkgestemden een stem te geven maar ook ervaringsdeskundigen helpen hun verhaal op te schrijven en naar buiten te brengen. Om passender onderwijs en de complexiteit van hoogbegaafdheid inzichtelijker te maken voor alle betrokkenen.

Boek

De verhalen worden gebundeld in een paperback. Het boek zal in mei uitkomen en o.a. verkrijgbaar zijn via de (online) boekhandels,
SAAM Uitgeverij en ’t Community Huis.

Deelname

Wilt u uw verhaal delen? Stuur dan een mail naar tcommunityhuis@gmail.com. U ontvangt daarna meer informatie over uw deelname.
De verhalen kunnen tot  25 maart ingestuurd worden.

De deelnemers ontvangen een vragenlijst die als leidraad kan dienen om het verhaal te schrijven.
We helpen ook graag mensen die het moeilijk vinden om het verhaal op papier te krijgen.

Uit alle inzendingen selecteren we de ervaringsverhalen die worden opgenomen in het boek.

>