.st0{fill:#FFFFFF;}

Regie in eigen handen met daginzicht agenda 

 26 september 2017

  • minuten leestijd 

Een hulpmiddel voor als het geheugen een steuntje nodig heeft: de Daginzicht Agenda. Simpel en doeltreffend. Speciaal voor ouderen met geheugenproblemen of beginnende dementie. Deze agenda is ontwikkeld door de Stichting Doe Maar Zo! met steun van o.a. het VSB-Fonds, CZ, Delafonds en Stichting Sluyterman van Loo. De agenda is prikkelarm, dus zonder plaatjes. De indeling is simpel en duidelijk: elke dag heeft één pagina welke is onderverdeeld in 3 delen: ochtend, middag en avond.

De agenda helpt de dag te structureren als de eigen regie geleidelijk aan het afnemen is. Eventueel kan samen met familie of verzorgers de agenda worden ingevuld, zodat de dagstructuur op papier staat en te raadplegen is. Uit de jaarlijkse enquête onder gebruikers van de agenda blijkt, dat men zeer tevreden is en dat de Daginzicht Agenda een zeer effectief middel is en in het dagelijks gebruik als een goede ondersteuning wordt ervaren.

Ergotherapie en agendatraining

agenda training met ergotherapeut

Onderkennen en toegeven dat het geheugen achteruit gaat en men de eigen regie kwijtraakt, is voor niemand makkelijk. Het is voornamelijk om deze reden, dat de vraag naar de Daginzicht Agenda vaak van verzorgers of naaste familie komt. Ergotherapeuten kunnen helpen met de acceptatie van de agenda het en gebruik ervan tot een vast onderdeel van het dagritueel te maken.

Met een speciale agendatraining door de ergotherapeut wordt het nut van de agenda in de praktijk door de cliënt ervaren en zal deze de agenda ook eerder als hulpmiddel willen accepteren. In de training leert men de dagelijkse activiteiten te plannen en te noteren. De mogelijkheid bestaat om gebruik te maken van speciale stickers voor de verschillende bezigheden. De ziektekostenverzekering vergoed jaarlijks 10 uur ergotherapie en hieronder valt ook de training met de daginzicht agenda.

Zes jaar succesvol Daginzicht Agenda

In oktober komt Daginzicht Agenda 2018 uit. De agenda verschijnt alweer voor het 6e jaar en het aantal gebruikers van de agenda blijft groeien. In de praktijk blijkt dat de agenda niet alleen een ondersteuning is voor de cliënt, maar ook voor de familie en verzorgers. Na bijvoorbeeld een bezoekje gebracht te hebben, kunnen zij een notitie van het bezoek maken. De agenda wordt zo tot een soort “dagboek”, waardoor betrokkenen kunnen zien hoe de dag verlopen is.

De agenda ondersteunt de gebruikers bij het uitvoeren van de dagelijkse taken, waardoor zij weer grip krijgen op het dagelijkse leven. Ook al zijn er wat problemen met het geheugen of een lichte vorm dementie, met de steun van deze agenda kan men de eigen regie zolang mogelijk vasthouden. Voor meer informatie en bestellen van de Daginzicht Agenda kijkt u op www.daginzicht.nl.

 

>