.st0{fill:#FFFFFF;}

Dementie inzicht, omgaan met veranderingen bij dementie 

 september 20, 2015

By  saamuitgeverij

Met enige trots presenteren we het nieuwe en tweede boek van Jolanda de Mooij en Milly van der Ploeg: Dementie inzicht. ‘Ik ben zo blij dat ons boek Dementie Inzicht nu uitgekomen is,’ roept Jolanda de Mooij enthousiast uit. ‘We hebben er zo naar uitgekeken en wat is ie mooi geworden.’ Dementie Inzicht beschrijft de lichamelijke veroudering en de gevolgen van dementie. Het laat zien hoe we met deze veranderingen om kunnen gaan en hoe we onze zorg kunnen afstemmen op de persoonlijke behoefte en mogelijkheden van de zorgvrager. Dit maakt het boek niet alleen bijzonder geschikt voor professionele zorgverleners, maar ook voor mantelzorgers, familie en anderen die nauw betrokken zijn bij de zorg van iemand met dementie.

Met de toenemende vergrijzing en de steeds hogere levensverwachting neemt het aantal mensen met dementie in de wereld de laatste jaren sterk toe. Mensen met dementie worden gedurende het ziekteproces steeds meer afhankelijk van anderen. Een groot deel van hen zal uiteindelijk in een verpleeghuis komen te wonen. In Nederland wordt de zorg voor mensen met dementie in het verpleeghuis voor het grootste deel uitgevoerd door helpenden en verzorgenden. Van deze zorgverleners hebben de meesten een algemene opleiding ouderenzorg gevolgd, variërend van enkele maanden tot 3 jaar.

Jolanda: ‘Onze zorg is nu zo geregeld dat mensen met dementie niet meer als vanzelfsprekend naar een verpleeghuis gaan. De complexe zorg voor hen rust langere tijd op de schouders van partners, kinderen of andere mantelzorgers en zorgprofessionals zoals de thuiszorg en casemanagers. En dat is een intensieve en emotionele periode. Want hoe ga je om met iemand die als zelfstandig en onafhankelijk persoon langzaam verandert in een persoon die steeds meer afhankelijker wordt van anderen, die je niet meer herkent en wiens gedrag verandert?’

‘Om goede zorg te kunnen verlenen, zowel thuis als in een verpleeghuis, is kennis en begrip van dementie noodzakelijk, vult Milly aan. ‘Met deze kennis begrijpen we beter waarom diegene met dementie zich anders gaat gedragen, waarom hij de weg kwijtraakt, zijn partner niet meer herkent of agressief wordt. We krijgen inzicht in wat dementie met een mens doet en leren hoe we daar het beste mee kunnen omgaan en de juiste zorg kunnen verlenen. We hebben daarom zoveel mogelijk naast de theorie praktische tips en voorbeelden gegeven en hopen dat we daarmee waardevolle handvatten meegeven voor zorgverleners én mantelzorgers.’

Het boek kan gebruikt worden in zowel in het middelbaar- en hogerberoepsonderwijs als in het kader van bij- als nascholing van reeds gediplomeerde zorgverleners. Daarnaast is het prima geschikt voor een ieder die privé of beroepsmatig te maken heeft met de zorg voor mensen met dementie.

De auteurs

Jolanda de Mooij en Milly van der Ploeg zijn al vele jaren actief in de ouderenzorg. Jolanda als vepleegkundige, Milly als helpende naast haar studies neuropsychologie en geneeskunde. Hun affiniteit met de psychogeriatrische zorgverlening heeft ertoe geleid dat zij een bijdragen willen leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor mensen met dementie en ouderen in het algemeen.

In 2010 verscheen hun eerste publicatie Zorg naar eer en geweten.nl. In deze uitgave maakt Jolanda de lezer deel van haar ervaringen in de ouderenzorg. Het boek werd goed ontvangen en kreeg de nodige politieke belangstelling.

De afgelopen jaren hebben beide auteurs hun kennis verder ontwikkeld d.m.v. scholing en zelfstudie. Zij besloten met deze opgedane kennis en ervaringen een eigen (leer)boek te ontwikkelen waarin zij theorie en praktijk konden combineren. Na ruim 2 jaar aan voorbereidingen is ‘Dementie Inzicht’ het resultaat geworden.

In de toekomst willen Milly en Jolanda hun onderwijsactiviteiten zoals het geven van lezingen en bij- en nascholingen aan verzorgenden verder uitbreiden. Ook zijn zij bezig met het ontwikkelen van meer lesmaterialen.

Meer nieuw uit deze categorie:
>