Zorg. Welzijn. Maatschappij.

NIEUWS

artikelen over onze auteurs en boeken

Psychotische aandoeningen

Iemand met schizofrenie of een psychose neemt de wereld anders waar dan anderen. Dat kan zich uiten in wanen en/of hallucinaties. Hoe ga je als familie en vrienden om met iemand die schizofreen of pyschotisch is? Dit zorgboek beschrijft welke mogelijkheden er voor de naastbetrokkenen zijn om voor hun naaste te zorgen, hoe ze ermee om kunnen gaan.

Artikelnummer: 242 Categorie:

Dit boek is voor mensen die in hun omgeving iemand hebben met schizofrenie of psychose. Het beschrijft welke mogelijkheden er voor de naastbetrokkenen zijn om voor hun naaste te zorgen, In samenwerking met hun naaste zelf en met de professionele hulpverlening. Het beschrijft ook wat dit voor de naastbetrokkenen zelf betekent.

In het thematisch opgebouwde boek wordt een groot aantal onderwerpen beschreven. Steeds staat het perspectief van de naastbetrokkenen voorop. Wat zijn voor hen de gevolgen? Hoe kunnen zij hiermee omgaan? Wat kunnen zij wel en niet bijdragen aan de zorg? In elk hoofdstuk staat eerst een deel met feiten, dan een deel met adviezen en ten slotte een deel met ervaringen. De feiten bieden een algemene kennisachtergrond. De adviezen hebben een sterk praktische inslag: ze zijn bedoeld om de naasten te helpen allerlei problemen op te lossen waarmee zij te maken kunnen krijgen. In het ervaringsdeel komen mensen aan het woord die aan den lijve met een bepaald probleem of een bepaalde situatie te maken hebben gehad.

In samenwerking met
Vereniging Ypsilon | Anoiksis | Nederlandse Vereniging Psychiatrie | Schizofreniestichting | Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie | GGZ Nederland | Stichting Recovery Nederland | Stichting Weerklank | Familie als bondgenoot | Stichting Nu voor Later | Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers / KNMP | Consumentenbond | Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) | Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) | Stichting De Ombudsman | Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) | Welder | Zorgbelang Nederland | Zorgverzekeraars Nederland

Gratis verzenden

vanaf 50 euro

14 years of experience

over 400000 customers

100% secure checkout

over 400000 customers

Genuine local stock

verified sources

>