Zorg. Welzijn. Maatschappij.

NIEUWS

artikelen over onze auteurs en boeken

ADHD

Het Zorgboek ADHD is veelomvattend en geschikt voor zowel ouders van kinderen als volwassenen die nog steeds worstelen met ADHD. Dankzij dit boekje kun je toch een zo evenwichtig mogelijk bestaan opbouwen waarbij je goed leert omgaan met de lastige kanten van ADHD.

Artikelnummer: 159 Categorie:

Het boek behandelt een aantal bijzonere onderwerpen, zoals school, de gevolgen voor je partner, problemen op het werk, seks en verslavingsproblemen. Daarnaast kijkt men in het boek naar de medische achtergronden, de medicijnen, gedragstherapie en coaching.

Samengesteld door professionals

Het boek is samengesteld met Artsen Netwerk ADHD | Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde | Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie | Parnassia, psycho-medisch centrum, PsyQ | Balans, vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragstoornissen | Impuls, Vereniging voor volwassenen met ADHD en aanverwante stoornissen | Stichting O jee adhd! | Fonds Psychische Gezondheid | Depressie Centrum (Fonds Psychische Gezondheid) | OnderwijsAdvies | Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers (WINAp) | Optima Farma | Welder

Gratis verzenden

vanaf 50 euro

14 years of experience

over 400000 customers

100% secure checkout

over 400000 customers

Genuine local stock

verified sources

>