Over SAAM
Anneke Bakker
"Ik hou van mensen. Daarnaast vind ik het belangrijk, nee, eigenlijk een plicht, om anderen te helpen daar waar zij hulp nodig hebben. Dat kan persoonlijke zorg zijn, maar ook via boeken, hulpmiddelen en publicaties kunnen we elkaar helpen. Want, zorgen doen we samen, voor elkaar!"

Anneke Bakker is een bevlogen vakvrouw met een brede maatschappelijke belangstelling en oog voor detail. Zij combineert haar ervaring en expertise in de uitgeefbranchemet een grondige kennis en passie voor de zorg. 

Flexibel inspelen op de vraag en aanbod, nodigt zij uit tot samenwerking met mensen en organisaties die willen publiceren binnen zorg en welzijn. Met haar creatieve en enthousiaste aanpak brengt zij partijen en middelen bij elkaar om gezamenlijk de boodschap bij de juiste ontvanger te bezorgen.

Desgewenst kan zij iedere stap tijdens het totstandkomen van een publicatie op zich nemen; van het daadwerkelijke schrijven tot en met de verkoop van het boek. Op deze manier levert zij op unieke wijze maatwerk

Missie

Ons hart ligt bij zorg en welzijn. Daarom zeggen wij graag: Zorgen doe je SAAMen. Uitgeverij SAAM wil dat bereiken via haar boeken en publicaties en door een platform te bieden aan mensen die hun verhalen, informatie, kennis en ervaring over zorg en welzijn willen delen. Uitgeverij SAAM biedt dat platform op verschillende manieren. Denk bijvoorbeeld aan een lezing of bijeenkomst over een inhoudelijk thema. Of aan de persoonlijke begeleiding van auteurs of organisaties die onze missie een warm hart toedragen.

Visie

Over 5 jaar wil SAAM Uitgeverij dé uitgever zijn op het gebied van zorg en welzijn omdat wij ervan overtuigd zijn dat je voor elkaar moet zorgen in deze wereld.

We willen dat bereiken via publicaties en boeken waarin mensen hun verhaal kunnen vertellen, hun kennis en ervaring kunnen delen. Belangrijk daarbij is om de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plaats aan de juiste doelgroep aan te bieden. Oftewel: co-creatie, publicatie en promotie.

Om dit te realiseren werken wij SAAMen met diverse partners, waaronder auteurs, professionals en belangen- of zorgorganisaties.

DIT KUNNEN WIJ VOOR JOU BETEKENEN!​

REDACTIE

Een publicatie moet de doelgroep verleiden om gelezen te worden. Dat begint met de titel en de flaptekst. Maar het hele verhaal moet lezen als een trein. Alle hindernissen moeten worden weggenomen, want gemak dient de mens en zeker de ‘homo readens’. Daarom redigeren wij het manuscript met als aandachtspunten: informatiestructuur en taalgebruik, passend bij de gekozen doelgroep.

ONTWERP EN OPMAAK

Voor elk publicatiewens maken we een ontwerp. Ook het ontwerp heeft als doel om een band met de lezer op te bouwen. We maken meestal gebruik van ons netwerk van grafisch ontwerpers, veelal gespecialiseerd in typografie en boekverzorging. We houden daarbij rekening met de wensen van de auteur. Daarom gaat het boek of publicatie pas in productie als we SAAM tevreden zijn.

PRINTING ON DEMAND

Om de kosten te beheersen maken wij veel gebruik van printing on demand. Zo voorkomen we dure voorraden. Direct na een bestelling wordt het boek geproduceerd, waarna het binnen 48 uur in huis is van de besteller. Voor bestellingen van hoge oplagen, maken we gebruik van een offsetdrukkerij. Drukkerijen selecteren wij naast kwaliteit op persformaat, boekomvang en oplage.

E-BOOKS

Natuurlijk verzorgen we ook e-books en pdf’s. Dit is met name handig voor compacte vormen van informatie, voor professionals en mensen die gewend zijn om met digitale informatie te werken. Wij verkennen ook het terrein van app’s.

MARKETING

Voor elke publicatie maken we een marketingplan. Zo krijgen boeken de gewenste aandacht bij de doelgroep. Afgezien van een aantrekkelijk boek met een intrigerende flaptekst draait het bij boekpromotie om free publicity (aandacht in de pers) en social media. Vraag ons naar de mogelijkheden.

DISTRIBUTIE

Titels met ISBN maken wij beschikbaar voor elke erkende boekhandel. Daarnaast kunnen boeken (online) besteld worden bij o.a. bol.com, CB en boekhandel en bij onze eigen webwinkel: zorgboeken eu. In overleg kunnen we ook publicaties via andere kanalen organiseren.

PUBLISHING PLAN

Laat ons weten wat je voor ogen hebt als auteur of als organisatie. Wij bespreken je ideeën graag en doen, als het klikt, in vervolg daarop een voorstel.

MANUSCRIPT

Heb je een manuscript dat past bij SAAM? Lees dan op pagina Manuscript insturen hoe je je manuscript kunt indienen. Wij kijken er naar uit!