Hoe stuur ik mijn manuscript in?

Manuscript insturen

Hoe stuur ik mijn manuscript in?

Manuscript

SAAM UItgeverij is gespecialiseerd in boeken en publicaties op het gebied van zorg, welzijn en maatschappij. Wij bieden vanuit een sterke maatschappelijke betrokkenheid een platform voor boeken en publicaties die indringende onderwerpen aansnijden, herkenbaarheid bieden, informatief en educatief zijn, anderen wakker schudden, troost bieden of gewoon prachtig om te lezen zijn.

Als u gesterkt ben in uw keuze voor SAAM Uitgeverij en uw werk past binnen de fondsen van SAAM, dan zijn bij het insturen de volgende richtlijnen van toepassing:

 • Manuscripten kunnen als word of pdf-bestand per e-mail ingezonden worden naar: info@saamuitgeverij.nl.
 • Manuscripten kunnen ook in geprinte vorm per post verzonden worden naar:

SAAM Uitgeverij
2e Loosterweg 102
2182 CL HIllegom

 • Handgeschreven manuscripten kunnen we helaas niet in behandeling nemen.
 • Bij het inleveren in geprinte vorm houdt u het lettertype Arial aan, regelafstand anderhalf, op A4.
 • Bij het manuscript ontvangen we graag een begeleidende brief waarin u beschrijft wie u bent, waarom u zich tot SAAM Uitgeverij wendt, wat de titel van uw manuscript is en tot welk genre het behoort. Wij geven bijvoorbeeld geen fantasy, sciencefiction of horror uit. We zijn wel gespecialiseerd in zorg, welzijn en maatschappelijke onderwerpen.
 • We ontvangen graag een synopsis in plaats van een compleet manuscript. Daarin beschrijft u in het kort de inhoud van het manuscript, de verhaallijn, de personages, de structuur en de setting van het verhaal (tijd, plaats, land, etc.).
 • Indien u het manuscript retour wenst te ontvangen, voeg dan een aan uzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde envelop bij. Manuscripten zonder retour-envelop worden na beoordeling niet teruggestuurd.
 • Wij sturen een bevestiging van ontvangst. De uitkomst van de beoordeling ontvangt u schriftelijk e-mail over het algemeen binnen 2 à 3 maanden na binnenkomst van uw manuscript.
 • Wij sturen u geen uitgebreid beoordelingsrapport.
 • Over afgewezen manuscripten kan helaas niet worden gecorrespondeerd en/of getelefoneerd.
 • Bewaart u zelf altijd het origineel of een kopie van het manuscript. SAAM Uitgeverij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken van manuscripten.

 

Heeft u nog geen manuscript maar wel een idee voor een boek? Neem dan contact met ons op dan kijken we samen wat de mogelijkheden zijn. Wij kunnen u bij elke stap begeleiden bij het realiseren van uw boek of publicatie. Wij helpen desgewenst met het schrijven, redigeren en opmaken van uw werk.